Odmítnutí odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb je bott odpovědný podle § 7 Abs.1 TMG za vlastní obsah na těchto stranách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však bott jako poskytovatel služeb není povinen monitorovat předané nebo uložené informace třetích osob nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku znalosti konkrétního protiprávního jednání. Po oznámení příslušného porušení bude tento obsah okamžitě odstraněn.

Odpovědnost za odkazy

Nabídka bott obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah bott nemá žádný vliv. Bott proto nemůže převzít žádnou odpovědnost za tyto externí obsahy. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Neplatný obsah nebyl rozpoznán v době propojení. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů porušení zákona rozumná. Po oznámení o narušení bott tyto odkazy okamžitě odstraní.

Copyright

Obsah a dílo na těchto stránkách vytvořené provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Duplikace, zpracování, šíření a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Soubory ke stažení a kopie tohoto webu jsou určeny pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud obsah na této straně nebyl vytvořen provozovatelem, jsou zohledněna autorská práva třetích osob. Obsah třetí strany je jako takový identifikován. Pokud si přesto uvědomujete porušení autorských práv, bott požádá o poznámku. Po oznámení porušení bude bott takový obsah okamžitě odstraněn.

Všeobecné podmínky prodeje, nákupu a instalace

Příslušné dokumenty si můžete stáhnout zde:

Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky (PDF, 302,4 kB)
Všeobecné nákupní podmínky (Německy) (PDF, 263,9 kB)
Montážní podmínky (Německy) (PDF, 68,2 kB)
Záruční podmínky

Příslušný dokument si můžete stáhnout zde:

Záruční podmínky (Německy) (PDF, 215,7 kB)